Logo for Bang Bang Collective.

bang bang collective, charlotte bourgeois, charlotte rousson, charlotte bourgeois rousson
Bang Bang Collective Label.
Bang Bang Collective Label.
press to zoom
Bang Bang Collective Logo.
Bang Bang Collective Logo.

At Pickled restaurant, Paris 11.

press to zoom
Bang Bang Collective Label.
Bang Bang Collective Label.
press to zoom
Bang Bang Collective Logo.
Bang Bang Collective Logo.

Carving for block print.

press to zoom
Bang Bang Collective Logo.
Bang Bang Collective Logo.
press to zoom
Bang Bang Collective Label.
Bang Bang Collective Label.
press to zoom
Bang Bang Collective Logo.
Bang Bang Collective Logo.

On the road again ...

press to zoom
Bang Bang Collective Logo.
Bang Bang Collective Logo.
press to zoom
Bang Bang Collective Logo.
Bang Bang Collective Logo.

Carving for block print.

press to zoom